Har fått kritikk for profilen på folkemøte om datasenter: – Jeg registrerer at det er sterke følelser i bygda