Setter fokus på historieformidling som grunnlag for næringsvirksomhet

foto