Pågående koronabølge i Senja kommune: - Det ser ut til å bli en koronasommer