Legger an til store strukturendringer innen eldreomsorgen i Senja

foto