– Det er viktig å bruke så kort tid som mulig når det gjelder de maritime helikoptrene