Disse får inndratt evigvarende dispensasjoner

foto