Flere kjøretøyer involvert i kollisjon på innfartsveien: – Svært glatt

foto