Mottakene i Målselv ikke berørt av kapasitetsnedbygging i UDI: Ivaretar 175 ukrainere nå