Det justerte driftsresultatet endte på 1,3 milliarder kroner, opp fra 748 millioner kroner i fjor, fremgår det av den ferske kvartalsrapporten.

Konsernsjef i SalMar, Frode Arntsen, mener at resultatet kommer takket være enasjerte og dyktige medarbeidere.

– Våre engasjerte og svært dyktige medarbeidere har fortsatt å levere solide operasjonell resultater innenfor våre nøkkelområder. Det har resultert i nok et kvartal med sterke resultater. Det er betydelig inflasjonspress i hele havbruksnæringen, men vi holder fast på vår strategi om drive vår virksomhet på laksens betingelser og levere produkter av utmerket kvalitet, sier Arntsen.

– Bedre for hver uke som går

Konsernsjefen forteller at til tross for kostnadsvekst på fôr, fortsetter oppdrettssegmentene Midt-Norge og Nord-Norge å levere solide resultater, drevet av en gjennomgående god operasjonell drift.

– Den operasjonelle driften er spesielt imponerende i Nord-Norge, som nok en gang har et meget godt resultat, sier Arntsen.

Salg og industri opprettholdt et høyt aktivitetsnivå gjennom kvartalet, og reverserte de negative effektene i forrige kvartal av den høye kontraktandelen.

– Gjennom tredje kvartal har vi hatt rekordhøyt volum gjennom våre slakteri- og videreforedlingsanlegg. Jeg er spesielt fornøyd med å se at utviklingen i vårt nye anlegg på Senja, InnovaNor, bli bedre for hver uke som går. Dette styrker vår tro på våre vekstambisjoner fremover, sier konsernsjefen.

Han poengterer at operasjonell kompetanse og effektiv ressursbruk er fremdeles det viktigste for å skape og beskytte arbeidsplasser og verdiskaping i Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass.

– Dette er avgjørende for utvikling av næringen og leverandørindustrien langs kysten i Norge. Det forutsetter imidlertid at myndighetene bidrar til å etablere konkurransedyktige rammevilkår i en næring som også har et stort potensial utenfor Norges grenser. Norge står i dag for ca. 50 % av den globale produksjonen av laks og ørret.

Setter beslutninger på vent

I lys av usikkerheten rundt den norske regjeringens forslag om grunnrenteskatt, har SalMar besluttet å sette fremtidige investeringsbeslutninger på vent. I tillegg er investeringer allerede kansellert.

– SalMar jobber aktivt med relevante aktører for at man skal få på plass forutsigbare rammevilkår som ikke hemmer innovasjonskraften og verdiskapingen i lokalsamfunnene til havbruksnæringen, sier Arntsen, og poengterer at forslaget som er sendt på høring innebærer en tredobling av skatten på sjømatproduksjon, fra 22 til 62 prosent.

– Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på sin matproduksjon. Både nivå og innretning vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Dette vil sterkt ramme innovasjonskraft og investeringer i det grønne industriløftet på norskekysten. Skatten vil bety kraftig inndragning av investeringskapital til innovasjon og industribygging i både havbruk samt tilstøtende og andre næringer, sier Arntsen.

Fremtidsutsikter

I henhold til estimater fra Kontali Analyse er det ventet lav tilbudsvekst for atlantisk laks i 2023. Som følge av transaksjonene øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med 5000 tonn til 180.000 tonn. Volum er holdt uendret på Island og for Scottish Sea Farms er volum redusert med 8000 tonn til 38.000 tonn.

I fjerde kvartal forventes kostnadene å bli høyere enn i tredje kvartal. SalMar forventer en kontraktsandel på rundt 35 prosent i fjerde kvartal 2022.

I 2023 forventer SalMar en betydelig volumøkning. SalMar forventer å slakte 243.000 tonn i Norge, 16 000 tonn på Island og 43.000 tonn i det tilknyttede selskapet i Skottland.

Redigert 11.10.22, kl. 08.42: Når saken ble publisert sto det at forslagt regjeringen nå har sendt på høring, innebærer en tredobling av skatten, fra 22 til 26 prosent. Det riktige er naturligvis fra 22 til 62 prosent.