Mistenkt gjerningsmann blir etterlyst i utlandet

foto