Mener kommunen kan gå på erstatnings-smell etter skolevedtak

foto