Mangel på arbeidskraft utfordrer flyfagutdanninga: – Vi må ha lærere for å kunne utdanne elevene