Nergård har fått tillatelse til torskeoppdrett på Senja

foto