Ønsker å motvirke utenforskap: – Vi har en stor gruppe som ikke finner sin rolle i idretten