Nektet å oppgi identitet – havnet i kasjotten

foto