Gangbru over innfartsveien har store skader — snart kan den bli revet

foto