Har sendt ut farevarsel — ventes 40–60 centimeter snø