Godt i gang med å bygge opp ei droneavdeling på Setermoen: – Bardufoss peker seg ut som et godt lokaliseringssted