Vil legge ned et av få lavterskeltilbud for barn og unge i Sørreisa

foto