Blir det slik Vegard tror, vil disse husene bli selvberget på strøm. Har du et slikt hus?