Det tegner til å bli et bra lakseår i Målselva — men i Lakselva var det dårlig bett på tampen

foto