Karina kunne bo hjemme og fortsette i jobben under utdanningen: – Midt i blinken

foto