Godkjenner ikke kommunens garantier til Dyrøy Utleiebygg AS

foto