– Foreldre føler seg mer sett og hørt med denne undersøkelsen