Investor Eskild Endrerud vil hjelpe selskaper gjennom dødens dal

foto