Over 350 høringssvar om lakseskatten — blant dem finnes tre Midt-Troms-kommuner

foto