Her er mesterskapet hvor Midt-Troms ikke gjør det sterkt