Prestbakmo: – En stor lettelse å se at rettsstaten Norge kan yte rettferdighet