Bardu trues med millionsøksmål etter datasenter-nei

foto