Fullt trøkk på utredning av nye skuterløyper

foto