Samler kreftene og styrker pasienttilbudet i Midt-Troms

foto