– Kan statsråden redegjøre for den operative statusen for NH90, hvilke midlertidige løsninger for maritime helikoptre det arbeides med og om når Kystvakten og fregattene vil kunne seile med militære helikopter embarkert? spør Elvestuen i det skriftlige spørsmålet som mandag ble oversendt til statsråden.

VIL HA SVAR: Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen vil ha utdypende helikoptersvar fra forsvarsministeren. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Avhengig av helikoptre

I begrunnelsen tar Elvestuen utgangspunkt i den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Med den uoversiktlige situasjonen i Europa hvor Russland er i angrepskrig i Ukraina, sabotasjeaksjoner mot gassledninger i Østersjøen og trolig fremmed etterretning knyttet til norske installasjoner til havs og til lands er det det viktig at Kystvakten og Fregattvåpenet har embarkert militære helikopter for å løse sine oppgaver, skriver han, og følger opp:

– Kystvakten, som har suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern som sine oppgaver, skriver i sin årsmelding for 2021 at «den største utfordringen Kystvakten står overfor er den lave tilgjengeligheten på helikopter. Det er positivt at denne utfordringen har høyt fokus og at alternative løsninger nå er under utredning.» Om helikopter til fregattene har sjef Sjøforsvaret uttalt til Aftenposten at skipene «på alle måter bygget for å ha helikoptre om bord. Ikke minst er de viktige med tanke på ubåter. Vi er avhengig av helikoptrene for å få det vi kaller en rekkeviddefordel mot ubåter, noe som er elementært i antiubåtkrigføring.».

Utdypende informasjon

Elvestuen viser også til at forsvarsministeren i et skriftlig svar den 18. oktober sier at det arbeides både med permanente og midlertidige løsninger i dialog med allierte. De maritime NH90-helikoptrene hadde som kjent sin hovedbase på Bardufoss, men har ikke vært operative etter at Forsvarsdepartementet 10. juni bekjentgjorde at Norge vil si opp kontrakten med leverandøren og levere helikoptrene tilbake.

– I et skriftlig svar på et budsjettspørsmål svares det også fra Forsvarsdepartementet at Forsvarssjefen er gitt i oppdrag å gjennomføre en utredning, og gi en anbefaling om løsning for midlertidig maritim helikopterkapasitet for å dekke det operative behovet. Vi ønsker utdypende informasjon om status på disse prosessene i den grad det kan deles, skriver Elvestuen.

I tråd med Stortingets regler har statsråden seks virkedager på seg til å besvare et skriftlig spørsmål fra en stortingsrepresentant, og det betyr at svaret senest skal foreligge over førstkommende helg.