Rein ødelegger dyrka mark — Statsforvalteren vil følge opp saken

foto