Rossfjordulykka: Derfor mener en av forsvarerne at det blir mer krevende for Høyesterett å avvise anken

foto