Vurderer ny løsning for å fastsette priser på laks