Statsforvalteren gir tillatelse til å ta ut ørn etter ekstreme kalvetap — reinbeitedistriktet er oppgitt likevel

foto