Sjømatklyngen Senja ønsker at det ses på vindkraft til lands: – Må diskutere mulighetene

foto