Tente gnisten i en debatt om sentralisering og flyktningbosetting