Trussel-mann hadde ikke møtt opp til soning av fengselsstraff

foto