Trafikkulykke i Tromsdalen — sjåfør brøt vikeplikten