Vedum vil følge opp bostedsregistrering i forsvarskommunene

foto