Håper å få fylkestinget med på uttalelse: – Det haster med å få kjøpt nye helikoptre

foto