Hun er i gang med å legge grunnlaget for mer helhetlig samfunnsplanlegging i fem Midt-Troms-kommuner

foto