Har startet operasjonen med å flytte amerikansk luftfartøy fra Senja