Har satt på bremsene — freder sykehjemmene enn så lenge

foto