Rykket ut til trafikkuhell på Finnsnes: – Et lite sammenstøt

foto