– Brannvesenet drives ikke på en forsvarlig måte

REAGERER: Til venstre står Christian Andreassen, Utrykningsleder og tillitsvalgt for brannmenn i Senja brann og redning sammen med verneombud Rune Benjaminsen som reagerer på dårlig økonomi som de mener fører til uforsvarlig drift av branntjenesten. Foto: Carina Hansen