Rekonstruksjonen i Lavangen har stor betydning for spørsmålet om skyld eller nødverge

foto