Hjertestans, blodforgiftning, lårbensbrudd eller hjerneslag? Studentene ble satt på prøve