Vil senke kvalitetskravene for å få mer «god nok» Midt-Troms-vei

foto